از خوب و خوشكل هاي تكرار نشدني عرصه موسيقي

روح ايراني به نور معرفت پاينده است. مـــا وقار كـــوه را گاهی بكاهی ديده ايم مــــا ورا آنچـــه مي بينيد ، گـــــاهي ديده ايم سالك روشن دليم ، از گم شدن تشويش نيست جـــــاي پاي دوست را ، در كـــــــــوره راهي ديده ايم عــــاشق بـــــي پـا و ســـر شو

2023-02-06
    الك ر س ف
  1. آدم شو و بعد از این صفاکن
  2. خرد کن همه کاره دستی
  3. me/sherebarankhordee
  4. اسیر دست آفتاب می شود
  5. گرش چو
  6. فناورى قرن بيست ويكم جيم جى
  7. كه چرا باغچه كوچك ما سيب نداشت
  8. یاران موافق همه از دست شدند