بهتان و ان

کسی تصرف کرده باشد. الحمدلله، خداوند در اوائل سوره نور آیاتی برای برائت عایشه صدیقه رضی الله عنها نازل کرد، و این تقریبا 50 روز پس از حادثه افک (بهتان بزرگ) بود که منافقین تهمت فاحشه به عایشه

2023-02-01
    تحضير فنية رابع ابتدائي ف 1 1438 1439
  1. در
  2. التصنيف: مساوئ الأخلاق